Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για  τις παιδικές κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019.

Αναρτήθηκαν σήμερα 30.05.2019 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ , τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων ,

καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019.


Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
• τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους,
• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
• πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών
τους.

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από την 15.06.2019, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2019

Περισσότερες πληροφορίες το Δελτίου Τύπου & Οριστικό Μητρώο Παρόχων

Share on facebook