Παράταση των αιτήσεων έως τις 13 Μαΐου για το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ 2021

 Παράταση των αιτήσεων έως τις 13 Μαΐου για το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ 2021

Παράταση των αιτήσεων έως τις 13 Μαΐου για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 13 Μαΐου και ώρα 15:00, η προθεσμία για την υποβολή
αιτήσεων των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και των
παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Κατασκηνωτικό
Πρόγραμμα έτους 2021 του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα
παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με
ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε
παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται στα 35.000.000 €.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στις διευθύνσεις:
Δικαιούχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα
κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ)
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikouoaed/programmata-kataskenoseon-oaed
Πάροχοι (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πάροχοι κατασκήνωσης)
https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikouoaed/parokhoi-kataskenoses

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα
φορολογικού έτους 2019 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι το έτος 2020:
· είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
· έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
· έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
· συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
· είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών
κατά τηλήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Share on facebook