Αναδιανομή δελτίων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ

Αναδιανομή δελτίων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ Η αναδιανομή γίνεται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όσους από τους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2018, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα δελτία που οι κληρωθέντες δικαιούχοι δεν παρέλαβαν μέχρι 31/8/2018.

Συνεχίζεται η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ

Share on facebook