Πληροφορίες για δικαιούχους

του προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ

29/04/2022 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2022

Δελτίου Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση

08/05/2021 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021

Παράταση των αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2021

28/04/2021 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2021

Δελτίου Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση

24/06/2020 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020

Οριστικοί Πίνακες Παρόχων  - Δελτίο τύπου

12/03/2020 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020

Δελτίο Τύπου
Συμπληρωματικό Δελτίο Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση

10/05/2019 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 
Δελτίου Τύπου
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

22/03/2019 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019

Δελτίο Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση

04/04/2018 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018

Δελτίο Τύπου
Δημόσια Πρόσκληση

31/03/2017 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 Δημόσια Πρόσκληση
23/03/2016 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 Δημόσια Πρόσκληση
14/05/2015 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015 Δημόσια Πρόσκληση
14/05/2015 Ο.Α.Ε.Δ : Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015 Δελτίο Τύπου για την Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα
09/05/2014 ΟΑΕΔ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
02/05/2014 ΟΑΕΔ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ