Πληρ/ρίες για Τουριστικούς επιχειρηματίες ΟΠΕΚΑ

05/07/2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - (ΟΓΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων 2017
Γνωστοποίηση όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού & Ιαματικού Τουρισμού του ΟΓΑ/ΛΑΕ 2017 προς τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών
Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις ιαματικών πηγών
Έντυπο αίτησης συμμετοχής επιχειρήσεων ιαματικών πηγών ( Ιαματικός Τουρισμός)
Υπεύθυνη δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου)
Φόρμα αναγγελίας μέσω φαξ
¨Έντυπο αίτησης επιδότησης & συγκεντρωτική κατάσταση 2017 ( Κοινωνικός Τουρισμός)
Έντυπο αίτησης επιδότησης & συγκεντρωτική κατάσταση 2017 ( Ιαματικός Τουρισμός)
Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2017 (Ιαματικός Τουρισμός/για παροχή λούσεων)

10/06/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - (ΟΓΑ)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ/ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 2015
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Ιαματικός Τουρισμός)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΙΣΙΝΑΣ)
ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΦΑΞ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2015 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) )
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2015 (ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (Ιαματικός Τουρισμός/για παροχή λούσεων)

05/05/2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - (ΟΓΑ)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ/ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 2014
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΙΣΙΝΑΣ)
ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΦΑΞ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2014 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2014 (ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (Ιαματικός Τουρισμός/για παροχή λούσεων)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013